لیلی

خدا گفت لیلی جستجو است ، لیلی نرسیدن است و بخشیدن
خدا گفت لیلی سخت است ، دیر است و دور از دست
شیطان گفت : ساده است ، همین جایی و دم دست
و دنیا پر شد از از لیلی های ساده اینجایی ، لیلی های نزدیکه لحظه ای
خدا گفت لیلی زندگی است ، زیستنی از نوع دیگر
دنیا که شروع شد زنجیر نداشت ، خدا دنیای بی زنجیر آفرید
آدم بود که زنجیر را ساخت و شیطان کمکش کرد
دل زنجیر شد ، زن ، زنجیر شد
دنیا پر از زنجیر شد و آدم ها همه دیوانه زنجیری !
خدا دنیا را بی زنجیر می خواست نام دنیای بی زنجیر اما بهشت است
امتحان آدم همین است ، دست های شیطان از زنجیر پر بود
خدا گفت زنجیر هایتان را پاره کنید شاید نام زنجیر شما عشق است
یک نفر زنجیرش را پاره کرد ، نامش را مجنون گذاشتند
مجنون ، اما نه دیوانه بود و نه زنجیری ، ای نام را شیطان بر او گذاشت
شیطان آدم را در زنجیر می خواست ، لیلی مجنون را بدون زنجیر می خواست
لیلی می دانست خدا چه میخواهد ، لیلی کمک کرد تا زنجیرش را پاره کند
لیلی زنجیر نبود ، لیلی نمی خواست زنجیر باشد
لیلی ماند زیرا لیلی نام دیگر آزادی است

(برگرفته از کتاب لیلی نام همه دختران زمین است )

/ 2 نظر / 14 بازدید
فرهاد

عالی بود.از اینکه کتاب رو معرفی کردی ممنون[گل][گل]