اشتباه کردی نباس رنج می بردی

بسی رنج بردم در این سال سی

عجم زنده کردم بدین پارسی

 

کار اشتباهی کردی اقای فردوسی شما سی سال کل زندگیتو الکی گذاشتی زن و زندگی تو فدا کردی جون بچه ات رو گذاشتی توی این کار که چی 

خب عزیزم باس از  چندتا رمال صحبت می کردی حتما بهت می گفتن این تمدن پارسی یه هزار سال دیگه خار چشمه و باس انداختش دور.

حالا هم توی عکس قهر کردی و روت از ما گرفتی خب اینکه تقصیر ما نیست

/ 2 نظر / 35 بازدید
زهرا

سلام چطوری؟ کم پیدایی کلاس میذاری؟؟ نگو بیچاره رو این همه زحمت کشیده بهتر از این بود که الان داشتیم عرب حرف میزدیم یه نظر خصوصی لطفا