کلیشه یعنی

چرا داستان عاشقانه ما دخترا همه شبیه همه؟


همه مان دوستانی داریم که 10 سال دنبالمون بودند و هی التماسمون رو می کردند و پاشنه در خونمون رو از جا کنده بودند!!!!!


یعنی یکی از ما دخترا نبوده که عاشق پسری باشه و بهش آویزون باشه ؟

یعنی هیش کدوم از ما دخترا التماس پسرا را نکردیم


یعنی همه مون کلیشه ایم

بازم بیاد بگید از تکرا حوشم نمیاد

 

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
باد صبا

سلام علیک سلام بعد از این غیبت طولانی اومدید از بقیه بپرسید از تکرار خوششون میاد یا نه. در هر دو صورت (چه خوششون بیاد و چه نیاد) عکس بامزه ای بود هر چند تکراری بود. اون یکی موشه که رفته بود توی جوراب کوش؟

سلام مشخصات نویسنده روبهترمیتونستی بنویسی چراکلمات نامناسب ب کا بردی؟